ikhyperventileer.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Klachten/Symptomen Chronische Hyperventilatie
   
   
   
  Algemene klachten die worden veroorzaakt door het vele ademwerk en alle bezorgdheid over de klachten :
   
  -Vermoeidheid
  -Prikkelbaarheid
  -Slapeloosheid
  -Lichamelijke gespannenheid
   
   
   
  Psychische klachten :
   
  -Angst
  -angstdromen
  -doodsangst
  -Bezorgdheid
  -Hypochondrie (dit is een voortdurende sterke bezorgdheid over je lichamelijke gezondheid)
  -Huil- en/of lachbuien
  -Neerslachtigheid en depressiviteit
  -Fobieën
  -Je onwerkelijk voelen (gevoel dat alles buiten je omgaat en/of het gevoel dat jij het niet ben die alles doet)
  -Onrust
   
   
   
  Klachten van het hart en vaatstelsel die worden veroorzaakt doordat je hart sneller moet pompen door je snellere en diepere ademhaling :
   
  -Hartkloppingen
  -Overslaan van het hart
  -Onregelmatige hartslag
  -Pijn op de borst
  -Koude en/of klamme handen
   
   
   
   
  Klachten van het zenuwstelsel die ontstaan doordat je bloedvaten - vooral die in je hersenen en handen, voeten, mond en tong - samentrekken, waardoor een verminderde doorbloeding optreedt :
   
  -Bewustzijnsstoornissen
  -Duizeligheid en wazig of zwart voor je ogen zien
  -Oorsuizingen
  -Neiging tot flauwvallen
  -Slechte concentratie
  -Hoofdpijn
  -Gevoel dat er een band om je hoofd gespannen is
   -Gevoelens van onwerkelijkheid (gevoel afwezig te zijn, alsof je niet geheel wakker bent)
  -Tintelingen in je handen en vingers
  -Tintelingen in je voeten, rond je mond en in je tong
   -Doof of dood gevoel in je armen en/of benen (vooral links)
   
   
   
  Klachten van de spieren veroorzaakt doordat het aantal deeltjes van de lichaamsstof calcium vermindert, maar soms ook door een verkrampte houding die je aanneemt:
   
  -Algemene of plaatselijke spierpijn en gewrichtspijnen (vooral links)
  -Trillingen en grove strekkingen van de spieren
  -Stijfheid van handen, vingers en gezicht (vaak van mond en tong, wat het spreken bemoeilijkt)
   
   
   
  Klachten van de luchtwegen doordat je hoofdzakelijk snel en diep door je borst gaat ademen worden luchtwegen, borst- en hartspieren overbelast :
   
   
  -Droge mond
  -Kriebel in je keel
  -Neiging tot hoesten
  -Kortademingheid
  -Benauwdheid of ademnood
  -Het gevoel niet door te kunnen zuchten
  -Beklemming of druk op je borst
  -Stekende pijn in je hartstreek of lager op je ribbenboog
  -Moeten zuchten, gapen en/of hijgen
   
   
   
  Klachten van maag en darmen veroorzaakt door het ongemerkt inslikken van ingeademende lucht (ook wel luchthappen genoemd) :
   
  -Opgeblazen gevoel in je bovenbuik (voornamelijk links)
  -Pijn in de maagstreek
  -Misselijkheid
  -Opboeren Winderigheid of diarree
  -Verstopping
  -Het gevoel dat er een brok o.i.d. in je keel zit, waardoor het eten niet wil zakken
  -Moeite met doorslikken
  Lees meer...   (12 reacties)
   
   
   
   
  Hier wat 'bijwerkingen' van hyperventilatie. Het zijn ze niet allemaal, maar zo krijg je een beetje een idee.
  Mensen denken vaak dat het alleen om ademhaling gaat, maar je krijgt allemaal klachten.
   
  Ow, ja, ademnood is dus met een 'd'
  Ik vond het wel duidelijk, zo met een plaatje.
   
  Hier volgt een lap tekst met nog meer symptomen:
   
   
   
  Algemeen
  • vermoeidheid, algemene zwakte
  • prikkelbaarheid
  • slapeloosheid

  Psychisch
  • angst en onrust
  • depressie
  • concentratiestoornissen
  • fobieën

  Spieren
  • verlamming
  • trillingen
  • stijfheid van handen, vingers, mond
  • tintelingen op de huid
  • algemene spierstijfheid (tetanie)

  Hart en vaten
  • hartkloppingen
  • overslaan van het hart
  • pijn op de borst
  • koude, klamme handen
  Centraal zenuwstelsel
  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • bewustzijnsstoornissen
  • wazig zien

  Long en luchtwegen
  • benauwdheid
  • beklemming op de borst
  • brok in de keel
  • kriebel in de keel
  • zuchten, luchthonger
  • frequent ademen, hijgen
  • pijnlijke ademhalingsspieren

  Spijsvertering
  • opgeblazen gevoel
  • pijn in de maagstreek
  • winden laten
  • misselijkheid
  • diarree/constipatie
   
   
   
  Wat is hyperventilatie?

  Hyperventilatie is momenteel een discussiefenomeen. Dat wil zeggen dat men er niet over uit is of het een disbalans van stoffen in het lichaam is die de klachten veroorzaken of iets anders. De uitleg is technisch en zal kort zo duidelijk mogelijk worden weergegeven.

  Als je hyperventileert, adem je te veel lucht in. In de lucht die we inademen zit zuurstof. Deze zuurstof komt via de longen en het bloed overal in het lichaam terecht. De zuurstof wordt verbrand en de afvalstof CO2 (koolzuurgas) ontstaat. Dit wordt via het bloed weer naar de longen getransporteerd en uitgeademd. Bij hyperventilatie ging men er altijd van uit dat je zoveel koolzuurgas uitademt, dat hieraan een tekort in het lichaam ontstaat. Door actief kunstmatig te hyperventileren (hyperventilatie provocatietest) krijg je een CO2 daling en ontstaan kunstmatig de symptomen die men herkent als hyperventilatie.

  Recent hyperventilatie onderzoek bij paniekpatiënten geeft aan dat er juist géén tekort aan CO2 is. De theorie dat je hyperventilatie bij deze mensen kunt verminderen door ze in een plastic zakje te laten ademen blijkt hierdoor onjuist. Men gaat er nu vanuit dat het mechanisme dat hyperventilatie veroorzaakt, wordt gevoed door ‘stressoren’ (stress veroorzakende factoren). Bij stressoren kun je denken aan o.a. emotionele stress, cafeïne, zout van melkzuur, hormoonhuishouding, en CO2. Naast de rol die stressoren spelen, wordt de disbalans van ‘zuurstof – koolzuur’ nog steeds als een belangrijke schakel in het geheel gezien. CO2 tekort, bijvoorbeeld door teveel uitademen, lijdt wel tot hyperventilatie maar hyperventilatie komt ook voor in situaties waarin geen CO2 tekort wordt gemeten. In dit laatste geval spelen andere factoren een rol, de stressoren, die momenteel wetenschappelijk onderzocht worden.

  Bijwerkingen die optreden bij hyperventilatie zijn o.a. vermoeide spieren, wat veroorzaakt wordt doordat er meer melkzuur geproduceerd wordt. Bovendien vermindert het calciumgehalte in het bloed, hetgeen kan leiden tot samentrekken van de spieren. Je voelt dit als een verkramping, verdoofd gevoel en trillen. Ook loopt de prikkelgeleiding via de zenuwen anders. Dit kan leiden tot een gevoel dat je de wereld in een roes beleeft of dat je concentratieproblemen krijgt.

  Het hyperventilatie syndroom vertoont een samenhang met een verstoorde hormoonhuishouding. De stresshormonen, zoals adrenaline en cortisol blijken een grote invloed te hebben op het ontstaan maar ook in stand houden van hyperventilatie. Overbelasting, oververmoeidheid en angst zorgen ervoor dat het lichaam deze stresshormonen gaan aanmaken. Het lichaam bereidt zich voor op inspanning of irreëel gevaar. Gevolg is dat veel mensen dan vanzelf sneller gaan ademhalen dat het hart sneller gaat kloppen.

  Acute hyperventilatie
  Bij een hyperventilatieaanval kan de ademhaling hoorbaar versnellen en vaak kan men deze ook niet meer onder controle houden. Het hart kan sneller gaan kloppen en men heeft soms het gevoel dat het hart een slag overslaat. Men gaat transpireren en wordt bleek. Er ontstaat angst. Het vermoeden rijst dat er iets ernstigs - misschien wel een hartaanval - gaande is en dat men
  dood gaat. Handen en voeten kunnen gaan tintelen, de mond kan droog worden. Tevens is het mogelijk dat u duizelig wordt, wazig of dubbel gaat zien en dreigt flauw te vallen. Helder denken is niet meer mogelijk. Zonder dat daar enige aanleiding toe is kunt u gaan lachen of huilen. Paniek overheerst op dat moment alles. Na verloop van tijd houdt het echter vanzelf op. Vaak
  is men daarna erg moe.

  Chronische hyperventilatie
  Naast de acute vorm van hyperventilatie bestaat er ook een chronische vorm. Chronische hyperventilatie is minder spectaculair en daardoor ook minder eenvoudig te herkennen. Deze vorm van hyperventilatie komt echter op grotere schaal voor dan acute hyperventilatie. Chronische hyperventilatie wordt gekenmerkt door vage klachten, die echter constant aanwezig kunnen zijn. Dit is logisch omdat men bijna de hele dag 'onbewust' aan het hyperventileren is. Het duurt meestal erg lang voordat ontdekt wordt dat men lijdt aan chronische hyperventilatie, want de hierbij optredende klachten kunnen ook vele andere oorzaken hebben. Wanneer dan eindelijk de diagnose hyperventilatie wordt gesteld hebben veel mensen al angsten, zoals o.a. ziektevrees opgebouwd omdat men zo lang in onwetendheid heeft verkeerd
   
   
  Meer lezen? Kijk op : http://www.hyperventilatie.org/
  Lees meer...   (4 reacties)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl